వాటర్ ప్యూరిఫైర్ బిజినెస్ మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు | Best Water Purifiers | Kwality water Solutions

వాటర్ ప్యూరిఫైర్ బిజినెస్ మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు | Best Water Purifiers | Kwality water Solutionsవాటర్ ప్యూరిఫైర్ బిజినెస్ మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు | Best Water Purifiers | Kwality water Solutions

Kwality water solutions Drink Safe Water

Contact Number👇👇👇👇👇👇👇👇

93334 22229
86396 44994

Off.: 11-14-356/2, Sri Nagar Colony,

GVK Hospital Backside, LB. Nagar, Hyderabad – 500 074.

Off. No.: 9333422229 Website: www.kwsolutions.in

Please SUBSCRIBE MY CHANNEL

*******************************************************************************
కొత్తసరుకు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో మీ బిజినెస్ కి సంబంధించిన మా ఛానల్ లో ప్రమోట్ చేయాలి అనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించండి మా నంబర్స్
8985555284, 6300435273
*******************************************************************************

Join Telegram Channel

Follow FACEBOOK PAGE

Original Video Source

Installation Pictures of Newly Installed 8 Stages Reverse Osmosis Ro Water Filter Plant for Home 🏠 -

Installation Pictures of Newly Installed 8 Stages Reverse Osmosis Ro Water Filter Plant for Home 🏠 –#reverseosmosis #roplant #rowaterfilter #bestwaterfilter #waterpurifier #waterfiltration #mineralwater #alkalinewater #waterpurification #taiwanroplant #econoplus #rofilter #eurotech #pentapure #aqua #bestroplant #roshop #Aqua #aquaro #taiwan #DrinkingWater #health #eurotech #econoplus #nestle #Reverseosmosis #Rosystem #Waterfilter #Waterfiltration #under sinkwaterfilter #reverse osmosissystem #best reverseosmosisreview #reverseosmosisinstallation #reverseosmosiswaterfilterssystemiInstallation #howto InstallReverseOsmosisSystem #howtoinstallrosystem #roinstallation #rosysteminstallation

Original Video Source

বাজারের সেরা ফিল্টার || Best Water Purifier Price in BD 2022 || Daily Needs

বাজারের সেরা ফিল্টার || Best Water Purifier Price in BD 2022 || Daily Needsবাজারের সেরা ফিল্টার || Best Water Purifier Price in BD 2022 || Daily Needs

===========================
Address 1:
Best Water Technology
40 Bangabandhu
National Stadium Market, Dhaka-1000
Call: 01729-244207, 01860-167025 (WhatsApp / IMO)

Address 2:
23/5 Golapbag Bishoroad, Dhaka-1203
Call: 01729-244207(WhatsApp / IMO)

===========================

👉 Hi, I’m ROHAN, Brand Promoter. So, If you want to follow me on Social Media, Please visit – Rashid Al Ruhani

😍 Thanks to everybody for supporting me. Pray for me. 😍
☘Allah Hafez☘

============================

For Business Promotion & Sponsors
Email: dn.sponsor@gmail.com
Inbox our FB Page:
===========================

Original Video Source

Build a Water Well | An Ultimate Sadaqah Jariyah | Dabbagh Welfare Trust

Build a Water Well | An Ultimate Sadaqah Jariyah | Dabbagh Welfare Trust#buildawaterwell #waterappeal #fundraise

Did you know?
In developing world two-third of the population do not have access to clean drinking water.

Did you also know?
The biggest obstacle which is stopping these communities from progression is lack of access to clean drinking water. After drinking dirty water many people will contract water-borne diseases and will either lose their lives or become ill for life.

Poverty is Directly linked to Lack of Clean Drinking Water
Yes, this is a fact. The poorer you are, less the access you will have to clean drinking water. We don’t need to show you a report or a documentary to prove this. Most of us have visited Pakistan, Bangladesh, India or parts of middle east, there is millions of people who are still drinking water from the sources, us living western countries wouldn’t even think of washing our hands or utensils.

What is the solution?
The first and the most effective solution is to reduce pollution and invest in projects to natural water sources. Install industrial scale water filtration solutions. Install new water pipelines to provide each house with clean drinking water.
However, there is one problem!

All this can only be done by a government. Sadly, we as a charity or individuals can do little about this.

What can we do?
We can build water wells and dig water pumps for the poor & needy to allow them access to underground natural water sources.
We can also install water filtration plants to provide clean drinking water to communities across Pakistan.
Where there is no access to underground clean drinking water, like parts of Yemen, Syrian and Gaza
We can sponsor water tankers to supply clean drinking water on daily basis.

Building Water Wells is an act of Sadaqah Jariyah
The Prophet (PBUH) described providing drinking water as the best charity.
A pump or a well is a Sadaqah Jariyah; when you provide a water pump or well to a poor & needy family, you reap the rewards for years to come.
For every water project we’ll install a plaque in the names you provided to us at the time of donating the well. Our plaque will have our name, your name and the location.

Water is one of the most important necessities of human life, but unfortunately, millions of people are trapped in a cycle of poverty and disease due to not having access to clean drinking water.
Help Dabbagh Welfare Trust build water wells in Pakistan, Azad Kashmir, Africa & Bangladesh.
Help us also provide water for our brothers & sisters in Syria, Yemen & Gaza.
Prophet Muhammad (ﷺ) once said, “The best charity is giving water to drink.” (Ahmad)

Sponsor a Water Well

Donate Water for Yemen

Donate Water for Gaza

Donate Water for Rohingya Muslims

Donate Water for Syria

Dabbagh Welfare Trust
www.DabbaghWelfare.org
#MercyforAll

#yemenemergency #yemencrisis #saveyemen #saveyemenchildren #syriaemergency #savesyria #savesyrianchildren #syriacrisis #savegaza #savegazachildren #gazacrisis #gazaemergency #savepalestine #islam #muslims #islamicquotes #islamicreminder #islamicvideos #ramadan #makkah #madinah #muhammad #allah #muslimcharity #zakatappeal #zakat #rabiulawwal #mercyforall

Original Video Source

Top 5 Best Water Purifier in India, Latest Ro Purifier for Home Complete Information (2022)

Top 5 Best Water Purifier in India, Latest Ro Purifier for Home Complete Information (2022)Top 5 Best Water Purifier in India, Latest Ro Purifier for Home Complete Information (2022)

Here we are delivering you top five best water purifier for you home 🏠

#bestwaterpurifier
#bestwaterpurifierinindia
#waterpurifier
#housekeepingzone

Video credit:

1.V-Guard Zenora RO+UV+MB 7 Litre Water Purifier With 8 Stage

2. HUL Pureit Copper+ Mineral RO + UV + MF 7 stage Table top W

3.Blue Star Aristo RO+UV+UF 7-Liter Water Purifier, Black, AR5

4. Eureka Forbes Aquaguard Aura UV E-boiling, Ultra Filtration

5. AO Smith Z9 Hot+ normal RO 10 L100%RO+SCMT(Silver Charged Me

Original Video Source

Sanaky Lotus New Version Water Purifier || এবার সানাকি লোটাস পিউরিফায়ারে যুক্ত হলো মিনি বেসিন

Sanaky Lotus New Version Water Purifier || এবার সানাকি লোটাস পিউরিফায়ারে যুক্ত হলো মিনি বেসিনSanaky Lotus BE Water Purifier
Price: 19,500 Taka With Two Pre-Filter
18,500 Taka Without Two Pre-Filter

Product Description
Brand: Sanaky.
Origin: Vietnam.
Model No: Sanaky-BE.
Normal water: 3.2 G Fiber pressure tank.
Filtration stage: Six or Eight
Capacity: 100 GPD.
Technology: Mineral RO.
Membrane: Vietnam.
Color: Black.
Adaptor: 1.5 MPR.
Inlet: 10mm.
Faucet: Small American type faucet.

For any information please contact:
Shop No: 37, Ground floor, New Super market, North D-Block, Mudi market, New market,
(Near Biswas Builders Limited). 1205 Dhaka, Dhaka Division, Bangladesh.
Phone: 01715-258651, 01933-311935
FB:
Email: zamanwater@gmail.com
Google Map Location:

#sanaky #sanakylotus #sanakylotuswithbasin #sanakylotusnewversion #sanakybe #waterpurifier #rowaterpurifier #ropurifier

Original Video Source

Her honor Mrs W. K. Mutale Nalumango VP commissions the K161m Water Supply & Sanitation project.

Her honor Mrs W. K. Mutale Nalumango VP commissions the K161m Water Supply & Sanitation project.#Mwebantu, Her honor Mrs W. K. Mutale Nalumango, Vice President of Zambia commissioned the K161m Water Supply and Sanitation project in Kaputa.

The project tetchnology includes the Advanced Water filtration Up flow technology which is the first of it’s kind in Zambia.

Zambia becomes the second country other than South Africa in SADC to utilize this system.

Original Video Source